O nás

NEPLAŤTE KOPEC PEŇAZÍ, KEĎ NEMUSÍTE!

Otvárate novú prevádzku ? Na aké úrady nesmiete zabudnúť pri začatí činnosti, aké žiadosti, aké povolenia/potvrdenia, oznámenia potrebujete vybaviť? Oboznámime Vás o procese schvaľovania novej prevádzky a pomôžeme Vám prejsť touto "tortúrou" čo najlacnejšienajrýchlejšie a bez zbytočných chýb, ktoré neraz stoja podnikateľov nemalé finančné prostriedky...
Otvorené prevádzky
Spokojní zákazníci

Služby

Školenia – povinné, periodické, odporúčané
 • Správna výrobná/hygienická prax
 • HACCP
 • príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti- “hygienické minimum“ a pod.
Kontroly, audity, inšpekcie prevádzok a zamestnancov
 • audit HACCP
 • hygienické
 • technické
 • obchodné – kvalita predaja a iné podľa požiadaviek objednávateľa (napr. mystery shoping)
 • kontrola tovaru (kvalita, množstvo, doklady..)
Legalizácia nových prevádzok a výrobkov
 • vybavenie potrebných povolení
 • komunikácia s úradmi
 • označenie atď.
Odborné konzultácie a poradenstvo
 • monitoring potravinovej a hygienickej legislatívy
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba a pod.
 • ISO, FSSC, IFS, BRC
E-Learning – školenia cez internet
 • Zákonné – hygienické, BOZP, PO, PZS, školenie vodičov a pod.

zisti viac..

Vypracovanie a aktualizácia povinnej dokumentácie
 • HACCP
 • Prevádzkový poriadok
 • Hygienicko-potravinové smernice
 • Sanitačný plán
 • Reklamačný poriadok
 • špecifikácie výrobkov a pod.
The Art of Cleaning

...nechajte svoj personál zarábať – my po nich upraceme...

RADIKÁLNE ČISTENIE A HLBKOVÁ DEZINFEKCIA

zisti viac..

Kontakt

Adresa:
Agátová 3428/5D 84102 Bratislava
Kontakt:
E-mail: marek@dandar.sk Tel. č.: +421 907 131 869